Принос в интеграцията на ромите

Проектът включва съществена част от дейности за приобщаване на ромската общност, насочени към запазване и обновяване на ромската култура и изкуство, което ще допринесе за изграждането на модерна ромска идентичност и спиране на процесите на асимилация сред ромите, както и до преодоляване на анти-ромските стереотипи сред мнозинството, които са сериозна пречка пред изпълнението на политиките за ромска интеграция. Проектът допринася за изпълнението на целите в приоритет «Култура и медии» от Националната стратегия за интегриране на ромите.

ПечатЕ-мейл