Потенциал и добавена стойност

Българската културата и изкуство имат достойнства, като част от световното културно и историческо наследство, затова трябва да бъдат изведени по подходящи начини в глобалното информационно пространство, за да станат достъпни както за изследователи-професионалисти, така и за широката българска и международна общественост. 

Предизвикателство в реализирането на идеята за осигуряване на достъп за всеки потенциален потребител до българското културно наследство в регион Север+ е изграждането на модерна и функционална система от средства за навигация с пълен спектър от медийни възможности. 

Разработката на проекта ще постави основа за регистрация, документация и изследване на практически неограничен брой образци на българското културно наследство в региона.

Средствата на дигиталното представяне ще дадат възможност някои все още неразкрити или дори неизвестни богатства на българското културно наследство да бъдат изявени.

ПечатЕ-мейл