Фондация “Национална академична библиотечно-информационна система”

Цели и задачи на фондацията:

• интеграция на библиотечно-информационните системи на научните институции, висшите училища, библиотечни хранилища и др.;

• международно сътрудничество в областта на библиотечните информационни и комуникационни системи.

• разработва програми и участва в изпълнението им;

• организира обучение, специализация и повишаване на квалификацията в областта на библиотечните системи;

• координира международни, национални и регионални проекти за развитието на библиотечно-информационното сътрудничество.

 

Включване в каталога на НАБИС – възможно най-широко популяризиране на резултатите от проекта на национално и международно ниво (международна значимост на НАБИС)

Подсигуряване на технология за архивиране (в дългосрочен аспект) на мастер-файловете (http://www.exlibrisgroup.com/category/RosettaOverview)

Консултативна подкрепа за метаданни, формати и добри практики 

 

Проект № 1 (име на проекта): EuropeanaPhotography

02.2012 – 01.2015

Приключва първият етап от най-големия международен европейски проект за дигитализиране на фотографии от периода между 1839 и 1939 г. – EuropeanaPhotography. България е първата страна в Европа, която успя да постигне своята цел – да предостави 15 000 снимки от различни частни и обществени колекции чрез участието на Фондация НАБИС.

ПечатЕ-мейл