Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ - Велико Търново

Електронен архив на документалното наследство за Балканските войни

2012-2013-приключил първи етап от проекта

В резултат на реализирането на дейностите по проекта са създадени крайни продукти: електронен архив:http://bw.libraryvt.com, включва 788 описания на документи и артефакти от партньорските организации, издадени 3 книги:Радев, Иван.Българският писател и войните:1912-1918:Т.1 Архив.Интерпретации.В.Търново:Нар.библ. П.Р.Славейков, 2013. – 256 с.: с ил., портр.;

Антология ”Българската литература и войните:1912-1918”/състав.Иван Радев.-В.Търново:Нар.библ. П.р.Славейков, 2013.-304 с.;

Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации”/състав.Иван Радев.-В.Търново:Нар.библ. П. Р.Славейков, 2014.-271 с: с DVD;

Организирана национална научна конференция с международно участи, посветена на 100-годишнината от Балканските войни(14-15 ноември 2013 г. ) 

Изработен документален филм „С нами Бог:Часът на Одрин.

Очаквания положителен ефект от изпълнението на проекта е в засилване интереса сред специалисти, учащи се и широката публика към историята и проблемите на Балканските войни и тяхното отражение върху международните отношения;

 Създаване на благоприятна среда за млади учени чрез условия и възможности за изследователска работа;

Подобряване на информационното обслужване на научните изследвания, образованието и социалното управление. 

 

Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за области Велико Търново и Габрово

01.06.-31.10.2013 г.

Предоставен е отворен безплатен достъп, неограничен по време и място до изключително ценен за научните работници и краеведите информационен ресурс, който досега е бил практически непознат или ползването му е било силно затруднено предвид наличието му само в отделни библиотеки и териториално разпръснат

 

Lady Cafe (motivating activities for women aged 45+)

2012-2014

Създадени уеб страница и фейсбук на проекта: www.ladycafeproject.eu; https://www.facebook.com/ladycafe.eu

Интернет страницата е създадена от системните администратори на РНБ „П. Р. Славейков” - В. Търново. Всички партньори могат да въвеждат в уеб-страницата своите материали, след предоставянето им на достъп. 

 На сайта могат да се разгледат протоколите от заседанията, формуляри за оценка, сертификати, снимки, описания, презентации за дейността на институциите за постигане на целите, разпространение на резултатите от проекта и инструментите за оценка.

Проведени са 4 модула обучения на участници-жени в проекта по ИКТ за работа със социалните мрежи. Организирани са литературни срещи и срещи за изработване на произведения по приложно изкуство, изработване на оригами, и използване на метода декупаж. Проведени лектории за популяризиране на програмите „Slow food” и “Wellness” .

Предстои финализиране на проект Lady cafe 45+ през м. юни, 2014 г. Sepa con canals, Майорка Испания 

ПечатЕ-мейл