21. Изготвяне на интерактивна карта „Културна съкровищница“

Ще се изготви и интерактивна карта „Културна съкровищница” на културните обекти и пространства на община Велико Търново и региона с отбелязване на географското местоположение на културните обекти (GPS координатите), информация за тях и за ресурсите им, данни и параметри за самите дигитализирани обекти във всеки от тях.

Интерактивната културна карта на дигиталната съкровищница Север + се изработва и нанася на етапи и слоеве (проучване на технологии от ИМИ-БАН, нанасяне на слоевете на местоположенията и данните за обектите от ДКТ, ИМИ-БАН и РНБ, търсене в база от данни, представяне и дизайнерски решения за съкровищницата в Интернет чрез подходящо интерактивно меню - от ИМИ-БАН)

 

Интерактивна карта на културните обекти и пространства на регион Велико Търново

ПечатЕ-мейл