19. Разпространение и промотиране на резултатите от проекта

Представяне на разработените от учениците продукти. В края на учебната година Център Амалипе ще събере разработените от учениците продукти и те ще бъдат изложени по време на Международния детски ромски фестивал „Отворено сърце” в РНБ

Организиране на изложби със събраните и дигитализирани продукти за 8 април – международния ден на ромите

Информация за проекта и резултатите, както и линк към електронната библиотеката ще бъдат разпространени по всички информационни канали, които Център Амалипе ползва – на страницата на организацията (която ежедневно се посещава от над 200 души), в официалната фейсбук група на организацията, в която към момента участват над 2400 души.

 

Презентации и популяризиране на проектните резултати.

Интердисциплинарни научни семинари и други форуми с доклади, научни дискусии за постигнатите резултати и изяви в областта на приложенията на информационните технологии в хуманитарните и други науки 

- ИМИ-БАН, РНБ, РИМ: Ежегодна международна конференция по цифрово представяне и опазване на културното и научно наследство под егидата на Юнеско (DiPP2015, В.Търново; http://dipp2015.math.bas.bg) 

- РНБ: (ноем. 2015, В. Търново) Ежегодна национална научна конференция "Библиотеки-четене-комуникации" с международно участие

Изложби на цифровизирани артефакти: Използват се новите технологии и при различни прояви за популяризиране на тези фондове. Например ежегодно ще се представят резултати от цифровизирането на своите фондове чрез атрактивни изложби във Велико Търново и страната.

- 2015 - 2016 ИМИ-БАН, РНБ, РИМ: Мобилни изложби с експозиции на избрани колекции от дигитални образци

 

Очаква се дейностите за популяризиране на резултатите да обхванат над 50 училища и над 10 000 деца в цялата страна (около 60 % от тях – ромски ученици)

Пътуваща изложба по повод 8 април. До приключването си тя ще събере над 800 материала

ПечатЕ-мейл