18. Създаване на „тематични пътеки“ (колекции)

Създаване на йерархично организирана структура от тематично обособени колекции в архиви (теми), които са организирани в хранилища (панели)

 

Хранилище 1 

Архив „Историческо селище Велико Търново” 

Колекция „....

Колекция „Архитектура на старите жилищни сгради от Възраждането и Следосвобождението със статут на НКЦ”

Колекция „Архитектурно и урбанистично развитие на града /планове, документи, стари снимки

Архив „Историческо селище Арбанаси” 

Колекция „Архитектура на Арбанашката къща и сгради със статут на НКЦ”

Колекция „Архитектура на старите арбанашки църкви-НКЦ” 

Колекция „Архитектурно и урбанистично развитие на Арбанаси /планове, документи, стари снимки/

Архив „Археологически резервати”

Колекция „АМР Царевец” 

Колекция „АМР Трапезица” 

Колекция „АР Никополис ад Иструм” 

Тема „Мостове и такива със статут на НКЦ” 30

Тема „Манастири” 15

Тема „Монументални паметници” 60

Тема „3D документиране на обекти от национално значение” 20

 

Хранилище 2 

Архив „Ръкописна колекция – ХІV–ХІХ век.“

Архив „Старопечатни издания – 1806-1878 г“

Архив „Редки и ценни издания“

 .......

 Колекция “Миниатюрни издания”

Архив „Периодични издания“

 ....

 Колекция „Възрожденска периодика“

 Колекция „Краеведска периодика-1878-1944“

 ....

Архив „Стара фотография, марки и значки“

 Колекция "Фотографии и пощенски картички"

 Колекция „Пощенски марки и значки“

 

Хранилище 3

Архив „Учредително събрание“

Архив „Карти“ 

.........

 

 Създаване на организирана структура от тематично обособени пътеки и тяхното експониране в Интернет

ПечатЕ-мейл