16. Обработка и систематизация на цифрови архиви и хранилища

Специализирана графична обработка на уникални дигитализирани обекти с висока културно-историческа стойност в зависимост от типа на образците и начина на дигитализирането им, както и от начина на представянето им чрез различни медии.

Оптично разпознаване на нестандартни сканирани текстове.

Хранилище ”Недвижимо културно наследство”на дирекция “Култура и туризъм”

Хранилище печатни издания

Архив „Старопечатни издания“ 

• Колекция „Богослужебни книги“ 

• Колекция „Периодични издания“ 

• Колекция „Образователна литература“

• Колекция „Чуждоезична литература“

• Колекция „Справочно-информационна литература“ 

Архив „Редки и ценни издания“ 

• Колекция „Богослужебни книги“ 

• Колекция „Периодични издания“ 

• Колекция „Образователна литература“ 

• Колекция „Чуждоезична литература“

• Колекция „Справочно-информационна литература“

Архив „Стара фотография, марки и значки“

Хранилище архивен фонд на РИМ

Архив „Учредително събрание“

• Колекция „Документи“

• Колекция „Графики“

• Колекция „Фотография“

• Колекция „Вещи“ 

Архив „Карти“

• Колекция „Военни карти“

• Колекции „Исторически карти“

Устойчивостта и продължението на процеса на дигитализиране на колекцията от карти може да се развие със съдействието на Държавния военноисторически архив във Велико Търново при Държавна агенция "Архиви", съхраняващ над 1000 военни карти.

 

Обработени цифрови образци

ПечатЕ-мейл