15. Дигитализиране колекциите на РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново

Тема„Ръкописна колекция – ХІV–ХІХ век.“

Тема„Старопечатни издания – 1806-1878 г“

Тема „Редки и ценни издания“

Колекция “Миниатюрни издания”

Колекция “Произведения на изкуството”.

Колекция „Книги с оригинално полиграфическо оформление – включва книги със старинна и оригинална подвързия, книги с ръчно рисувани картини, книги с уникално оформление“

Колекция „Библиофилски издания – книги с автографи на класици, с екслибриси, с посвещения“

Колекция „Книги на редки езици“

Колекция „Книги с ограничен тираж“

Колекция „Книги с особено голяма ценност на съдържанието – Васил Берон, Моско Москов и др.“

Колекция „Книги, неповторими като издание – особено скъпи, по поръчка на колекционери, номерирани“

Тема „Периодични издания“

Колекция „Възрожденска периодика“

Колекция „Краеведска периодика-1878-1944“

Тема „Стара фотография, марки и значки“

Колекция "Фотографии и пощенски картички"

Колекция „Пощенски марки и значки“

ПечатЕ-мейл