12. Дигитализиране колекциите на НЧ „Зора – 1860“ – Сливен

Тема „Сливенски периодични издания до 1944 г.“

Колекция „Вестници, формат над 35 см“ – 6000 страници

Колекция „Вестници и списания, формат до 35 см“ – 5000 страници

Тема "Книги"

Колекция „Краезнание – книги – до 1944 година“ – 40300 страници

Колекция „Редки и ценни книги 1879-1944 г.“ – 545 000 страници

Колекция „Старопечатни /възрожденски/ книги до 1878 г.“ – 30000 страници

Колекция „Гръцки книги от 16 век до началото на 20 век“ – 60000 страници

Колекция „Църковно-славянски книги“ – 3000 страници

 

Дигитализирани обекти

ПечатЕ-мейл