11. Дигитализиране колекциите на НЧ „Съгласие – 1869“ – Плевен

Тема „Старопечатни издания“

Колекция „Богослужебни книжнина“

Колекция „Местни периодични издания“

Колекция „Учебна литература“

Колекция „Чуждоезична литература“

Тема „Редки и ценни издания“

Колекция „Богослужебни книжнина“

Колекция „Местни периодични издания“

Колекция „Учебна литература“

Колекция „Чуждоезична литература“

 

Дигитализирани обекти

ПечатЕ-мейл