9. Дигитализиране колекциите на Регионален исторически музей – Велико Търново

Дигитализиране на обекти от фонда на Регионален исторически музей - Велико Търново в следните направления:

Тема „Старопечатни издания“ 

• Колекция „Богослужебни книги“ 

• Колекция „Периодични издания“ 

• Колекция „Образователна литература“

• Колекция „Чуждоезична литература“

• Колекция „Справочно-информационна литература“ 

Тема „Редки и ценни издания“ 

• Колекция „Богослужебни книги“ 

• Колекция „Периодични издания“ 

• Колекция „Образователна литература“ 

• Колекция „Чуждоезична литература“

• Колекция „Справочно-информационна литература“

Тема „Учредително събрание“

• Колекция „Документи“

• Колекция „Графики“

• Колекция „Фотография“

• Колекция „Вещи“ 

Тема „Карти“

• Колекция „Военни карти“

• Колекции „Исторически карти“

 

Дигитализирани обекти

ПечатЕ-мейл