8. Изграждане на масиви с метаданни

Всички обекти на културното наследство от колекциите на РНБ „П. Р. Славейков“ и партньорските организации, подлежащи на дигитализация, е необходимо да бъдат анотирани с подходящи набори метаданни и да бъдат включени в общата информационна база на виртуалната библиотека, продукт на дейностите по този проект.

 

Изградена информационна база данни с метаописания на различните обекти, дигитализирани от колекциите на партньорите.

ПечатЕ-мейл