7. Обучение на екипите по дигитализация със сканиращ хардуер и софтуер, фотозаснемане, 3D моделиране, работа със софтуер за оптично разпознаване на текст, изграждане на масиви с анотации и метаданни

РНБ проведе обучение за оптично разпознаване (OCR) и изграждане на масиви с метаданни, специализирани семинари и работни срещи за обучение за работа със дигиталната техника и софтуер.

Център Амалипе участва в тази дейност чрез широката мрежа от училища и мрежата от Центрове за развитие на общността (Център Амалипе има създадени ЦРО в 11 населени места). Вече повече от 10 години, училищата, с които Център Амалипе работи включват в програмата си изучаване на ромски фолклор. Една част от работата по тази програма предполага проучвателски дейности, насочени към ромска история и култура. Център Амалипе организира прилагане на наученото в работата на училищата. Минимум 50 училища се включиха в прилагането на дигитализация на културно наследство в часовете по „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Учениците имаха специфични задачи, които да разработят, ползвайки електронни база данни. 

Регионална библиотека  „Петко Рачев Славейков“- Велико Търново  като регионален методичен център за 153 обществени библиотеки в област Велико Търново  целогодишно организира различни квалификационни форми  за библиотечните специалисти от тези библиотеки. Тя е и културно-просветна организация, която се грижи за информационната грамотност на своите потребители, за които  под формата на различни програми и проекти организира различни видове обучения като курсове по ИКТ грамотност, работа със социални мрежи или за повишаване на комуникационните умения на гражданите.  В този  аспект като примери за  организиране на различни обучителни форми  в рамките на 2015-2017 г. е реализирането на  проект „Дигитална културна съкровищница „Север+“ по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Една от най-ефективните комбинации от методи, използвани при профилираното обучение на вече изградени специалисти, е Solving case studies и Teamwork. Такава беше приложена по време на проведеното през м. Ноември 2016 г.  обучение за работа с високоскоростен роботизиран скенер на фирма Treventus от Австрия  с обучител - представител на фирмата.

 

Друг вариант на обучение, който библиотеката организира за експертите по въвеждане на метаданни от партньорските организации-регионални и читалищни библиотеки, както и музейни работници и архивни специалисти е комбинация от методите  Lecture method  и Simulation method при който  обучаващите се запознаха с техниката и технологиите, използвани за дигитализиране на предвидените в проекта обекти и получиха компетентни и професионални знания от  софтуерни специалисти  от фирмите Примасофт и Софтлиб, които разработиха специализирания софтуер за изграждане на информационни масиви с метаданни.

Всеки един от обучаемите получи подготвена инструкция за работа със специализирания софтуер, както и възможност да  оттренира  всяка една конкретна операция при въвеждане на метаданни, както и да се запознае с различни казуси, възникващи в процеса на работа.

 

Един от най-често ползваните методи за продължаващо обучение на библиотечни специалисти е Mentoring (mentoring, workshop), при който опитни обучители осъществяват индивидуален тренинг директно на работните места на библиотекарите, без откъсване от обичайната работна обстановка, непринудено и без излишен стрес. По този начин се задоволяват в максимална степен специфичните нужди на служителите от конкретни познания и умения:

ПечатЕ-мейл