6. Изграждане на дигитални центрове

По проекта се предвижда да бъде изграден един стационарен дигитален център в РНБ „П. Р. Славейков“ - В. Търново, снабден с необходимата техника и софтуер за извършване на дигитална конверсия, както и за изграждане и поддържане на виртуалната библиотека, която ще представя създадените информационни масиви.

Втори дигитален център – в Дирекция „Култура и туризъм“.

ПечатЕ-мейл