5. Проучване и избор на стандарти за изготвяне дигитални архивни копия на реални обекти и анотирането им с метаданни

Общи формати и стандарти, използвани за комплексно мултимедийно съдържание.

Реално не са създадени нови формати и стандарти за описание на съдържанието, обмен на данните, описание на ресурсите и сигурност и права за достъп в дигиталните библиотеки. Наличните са адаптирани, за да подпомагат изграждането на интероперируеми дигитални библиотеки и хранилища с комплексно мултимедийно съдържание. 

• Потребителски интерфейс: стандартен уеб браузър 

• Обмен на данните: 

Графични формати: JPEG, TIFF, GIF,BMP, PNG, EPS, Group 4 Fax, CGM 

и др. 

Формати за структурирани документи: SGML, HTML, XML 

Формати за видео, движещи се изображение: MPEG, AVI, 

QuickTime, Real Video, ViviActive, VRML 

Формати за звук; au, mp3, wav, Real Audio 

- Метаданни:

- Описание на ресурс: Dublin Core, WHOIS++ Templates, US-MARC, RDF и др. 

- Сигурност, права за достъп, плащания: стандарти за електронна 

търговия. 

Dublin Core Metadata Initiative се ангажира с разработването на стандарти за метаданни, които подпомагат намирането и съвместното използване на он-лайн информационни ресурси от различни области. 

Стандартът обхваща 15 елемента и е преведен на 25 езика. Този стандарт е приет от организации като музеи, библиотеки, правителствени организации, частни фирми и предприятия. 

Resource Description Framework (RDF) е XML-базиран език (за представяне на информация описваща уеб ресурси, т.е. той осигурява средства за добавяне на семантики към даден уеб-документ. Информацията може да бъде: описание на съдържанието, заглавието, автора, права за ползване и др. Тя не се показва в уеб-страниците. Т.е. RDF е инфраструктура, която прави възможно кодирането, обмяната и многократното използване на структурирани метаданни. Търсачките, интелигентните машини, информационните брокери, браузърите и хората могат да разбират и използват тази информация. Процесът, чрез които семантичната информация бива прибавяна към уеб-документите, се нарича семантична анотация.

 

Изготвяне на аналитично изследване на стандарти за дигитализация за приложение в проекта

ПечатЕ-мейл