4. Изготвяне на задание и организация на обществени поръчки за закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване

РНБ ще изготви задание за организиране на обществена поръчка за закупуване на необходимото софтуерно и хардуерно оборудване. Представители на ИМИ-БАН ще дадат експертни мнения при изготвяне на заданието и ще окажат помощ при организация на обществени поръчки за закупуване на софтуерно оборудване

 

Изготвено задание и инициирани процедури за съответните обществени поръчки

ПечатЕ-мейл