2. Проучване на съществуващите технологии за дигитализация на предвидените по проекта обекти

Новите информационни и мултимедийни технологии се развиха през последните години до нива, позволяващи нови начини за съхранение, поддържане, показване и разпространение на натрупания огромен материал културно-историческо наследство. Няма стратегия или единна концепция в тази област.

Целта на първия етап на проекта е да се направи обстойно проучване и анализ на състоянието на съвременните технологии за дигитализиране на културно историческото наследство и аналитично изследване на развитието и приложенията на съвременните технологии за изграждане на дигитални хранилища и библиотеки с комплексно мултимедийно съдържание, техните функционални характеристики и архитектури.

Аналитичните изследвания обхващат следните основни въпроси:

• общи концепции за дигиталните хранилища и библиотеки с комплексно мултимедийно съдържание; 

• използвани формати, стандарти и принципи за изграждане на дигитални библиотеки и хранилища с комплексно мултимедийно съдържание; 

• комп. архитектури на дигиталните библиотеки с комплексно мултимедийно съдържание; 

• инициативи за дигитализация на културно-историческото наследство; 

• особености при изграждането на дигиталните библиотеки и хранилища с комплексно мултимедийно съдържание за показване и опазване на културно-историческото наследство и в частност триизмерното документиране на уникални предмети, което е относително ново поле за дейност.

За да се реализира потенциалът на цифровите технологии за широк и лесен достъп до информация, трябва да се следват три главни насоки: 

• • Он-лайн достъпност до материалите - условие, което дава възможност на различни по тип потребители да извличат максимална полза от информацията по всяко време и навсякъде. 

• • Цифровизиране на аналогови колекции, за да могат те по-широко да се ползват от информационното общество. 

• • Защита и съхранение, които ще осигурят на бъдещите поколения достъп до цифрови материали и ще предотвратят загубата на ценно съдържание

Ще се разгледат и изберат различни хардуерни и софтуерни технологии и методи за дигитализация в зависимост от типа на медиите: текст, фото, видео, аудио.

 

Проучвания и анализи на състоянието на съвременните технологии

ПечатЕ-мейл